Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.11.2019

§ 137 Tampereen seudun matkailustrategia 2020-2025

TRE:6861/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Airaksinen Harri, luottamushenkilö

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701 etunimi.sukunimi@tampere.fi, toimitusjohtaja Harri Airaksinen, puh. 040 504 1215, etunimi.sukunimi@businesstampere.com

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin tavoitteena on olla Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki vuonna 2030. Tämä kokonaisuuden tavoittelemiseksi tehdään toimia laajalla rintamalla niin suurtapahtumien, muiden tapahtumien, laadukkaiden kulttuuritapahtumien kuin muiden elämysten saamiseksi ja kehittämiseksi alueella. Lisäksi tärkeä tavoite on kansallisten ja kansainvälisten matkailijamäärien kasvattaminen lisäämällä alueen matkailun ja saavutettavuuden edellytyksiä sekä markkinoimalla kaupungin ja koko alueen vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä.

Visit Tampere Oy on Tampereen kaupungin matkailuyhtiö. Yhtiö on elinkeinoyhtiö Business Tampereen tytäryhtiö. Visit Tampere Oy:n tavoitteena on matkailumarkkinointitoimenpiteiden toteuttaminen sekä matkailun edistämisen toimenpiteet yhdessä laajan kumppanuusverkoston kanssa.

Tampereen seudun matkailustrategia on valmistunut. Valmistelusta on vastannut Visit Tampere Oy. Strategia on esitelty lautakunnalle kokouksessa 9.10.2019.

Matkailustrategialla on luotu toimialalle yhteinen tilannekuva, visio ja strategiset tavoitteet toimeenpanon tueksi. Näin voidaan tehdä tarkoituksenmukainen työnjako sekä kohdentaa voimavaroja vaikuttavasti elinvoiman kasvattamiseksi.

Matkailustrategiaa on valmisteltu yhteistyössä seudun yritysten, sidosryhmien ja matkailutoimijoiden kanssa keväästä alkaen. Työskentelytapoina ovat olleet sidosryhmäkysely ja -haastattelu, työpajat, Visit Tampereen hallitustyöskentely ja henkilöstöpäivät. Prosessissa on ollut mukana FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n johtava asiantuntija Nina Vesterinen.

Strategiatyötä on voinut arvioida ja kommentoida kaikille avoimessa online-kyselyssä. Visit Tampere Oy:n hallitus on myös osaltaan hyväksynyt asiakirjan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Tampereen seudun matkailustrategia 2020-2025 hyväksytään.

Tiedoksi

Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen, Iiina Ojala, Harri Airaksinen, Jari Ahjoharju