Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.11.2019

§ 130 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään maanantaina 18.11.2019.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Jussi Kuortti ja Johanna Roihuvuo (varalle Inna Rokosa).