Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.11.2019

§ 131 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen:

  • kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki tämän kokouksen ajaksi
  • toimitusjohtaja Harri Airaksinen § 137 ajaksi