Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.11.2019

§ 138 Avustushakemus retkiluisteluradan auraamiseen ja hiihtolatujen toteuttamiseen Näsijärven jäälle kaudelle 2019-2020

TRE:6859/12.04.00/2019

Valmistelija

  • Antikainen Timo, Eilinkeinojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279 ja suunnittelija Tatjaana Julin, puh. 040 0297 956, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hiking Travel, HIT Ky on osoittanut Tampereen kaupungille 35.000 euron tukihakemuksen Näsijärven retkiluisteluradan auraamisesta ja hiihtolatujen toteuttamisesta talvikaudella 2019–2020. Yritykselle on myönnetty avustusta vuodesta 2011 lähtien retkiluisteluradan ylläpitämiseksi Näsijärvellä. Vuonna 2018 elinvoima- ja osaamislautakunta myönsi Hiking Travel Hit Ky:lle 20.000 euron avustuksen retkiluisteluradan auraamiseen ja hiihtolatujen toteuttamiseen Näsijärvellä (Elosa 14.11.2018, § 127).

Luisteluradan kävijämäärän on arvioitu kymmenkertaistuneen vuoden 2011 jälkeen. Reitistön maksuton käyttö edistää kaupungin virkistyksellisiä, imagollisia sekä matkailullisia arvoja ja tavoitteita. Retkiluisteluradan ns. perusosuus on noin viisi kilometriä, mutta sen pituus ja kunnossapitoaikataulu riippuu kunkin talven jäätilanteesta. Edellistalvena reitti eteni länteen lähelle Särkänniemeä ja itään Aitolahden suuntaan. Siilinkarille toteutettiin myös pistorata. Hiihtoladut tulisivat kulkemaan pääsääntöisesti retkiluisteluradan vieressä.

Jäällä tapahtuvalle liikunnalle on paljon kysyntää tamperelaisten ulkoilijoiden ja kuntoliikkujien piirissä. Näsijärven reitistö edistää myös Tampereen tavoitteita kasvattaa kaupungin vetovoimaa matkailu- ja elämyskaupunkina. Matkailun osalta painopisteinä ovat luonto- ja järvimatkailun kehittäminen sekä pimeän ajan toiminnan laajentaminen Tampereella. Näsijärvelle toteutettava reitistö edistää suoraan matkailulle asetettuja tavoitteita. Keskeisen sijaintinsa vuoksi palvelut ovat matkailijoille helposti markkinoitavissa ja saavutettavissa.

Näsijärvelle toteutettavan reitistön toteutukseen liittyvä tukihakemus siirrettiin vuonna 2017 käsiteltäväksi elinvoima- ja osaamislautakunnassa, koska Näsijärven reitistö edustaa pimeän ajan toiminnan ja matkailun kehittämisen kannalta keskeistä kehitysaluetta. Palveluntuottajan arvion mukaan ulkomaalaisten käyttäjien määrä radalla on useita tuhansia vuosittain. Järvimatkailun kehittäminen ja palvelutarjonnan lisääminen talvikaudelle tukee kaupungin tavoitteita kasvattaa matkailijamääriä myös ympärivuotisesti. Tämän vuoksi on perusteltua, että kaupunki avustaa palvelun tuottajaa toiminnasta aiheutuvissa kustannuksissa.

Kaupungin avustuksen myöntäminen edellyttää, että avustuksen saajalla on kaikkinainen radan kunnossapitovastuu. Lisäksi avustuksen saaja vastaa radan käyttö- ja käyttäjäturvallisuudesta. Mikäli Hiking Travel, HIT Ky ei täytä kaupungin asettamia edellytyksiä avustuksen käytölle, avustus peritään takaisin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja

Hiking Travel, Hit Ky:lle myönnetään 20.000 euron avustus retkiluisteluradan auraamiseen ja hiihtolatujen toteuttamiseen Näsijärvellä 2019–2020.

Avustuksen saajalla on radan kunnossapitovastuu ja vastuu käyttö- ja käyttäjäturvallisuudesta.

Avustukset maksetaan Elinkeinopalvelut -palveluryhmän kustannuspaikalta 154051.

Tiedoksi

Hiking Travel HIT Ky, Pekka P. Paavola, Anna-Kaisa Heinämäki, Teppo Rantanen, Timo Antikainen, Tatjaana Julin, Maija Sihvonen