Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.10.2019

§ 139 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa:

  • maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi tämän kokouksen ajaksi
  • projektipäällikkö Eija Oravuo § 140

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat