Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 18.12.2019

§ 189 Pirkanmaan Voimia Oy:n (Tampereen Voimia Liikelaitoksen) tilapäisen tuotantokeittiö Kattilan lopputilitys 

TRE:4290/10.03.06/2018

Valmistelija

  • Kauppinen Jukka, Rakennuttamispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuotantokeittiö Kattilan (aikaisemmalta nimeltään tilapäiskeittiö Kattila) tarve on luonteeltaan tilapäinen. Hankkeen tarve liittyi ateriakeskusuudisrakennushankkeen viivästymiseen. Ateriakeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty 10.3.2015 Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnassa ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunnassa, mutta lupaa jatkosuunnittelun käynnistämiseen ei saatu kaupungin liiketoimintajaostossa. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 24.11.2015 siirtää ateriakeskuksen investointisuunnitelman hyväksymistä, jolloin tuotantokapasiteetin vaje tuli ilmeiseksi. Sen jälkeen selvitettiin ateriakapasiteetin turvaamiseksi erilaisia vaihtoehtoja. Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta totesi kokouksessaan 28.3.2017, että tuotantokeittiö Kattila on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto ja että hankkeen valmistelu tulee käynnistää nopeasti.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka yhteistyössä Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen kanssa aloittivat sopivan sijainnin etsimisen ja siirtokelpoisen vaihtoehdon tutkimisen, samalla selvitettiin myös tarjolla olevaa rakennuskantaa. Hervannan Huppionmäenkadulla sijaitsevalle tyhjälle tontille suunniteltiin siirtokelpoista tilapäiskeittiötä. Urakkakilpailutuksessa hanke ylitti kannattavuusrajan. Joulukuussa 2017 löytyi Hervannan TREDU:lta tarpeettomaksi jäänyttä opetuskäytössä ollutta teollisuustilaa. Suunnittelu aloitettiin tammikuussa 2018. Tilapäiskeittiön hanke toteutettiin rakentamalla olemassa olevan teollisuushallin sisään tuotantokeittiön tilat.

Kilpailutuksessa saatujen tarjousten perusteella kokonaiskustannukseksi tuli 2,72 milj euroa. Asunto-ja kiinteistölautakunta hyväksyi toteutussuunnitelman 20.6.2018.  Nykyinen keittiön käyttäjä on Pirkanmaan Voimia Oy.

Tuotantokeittiö Kattilan tunnusluvut ovat:

  Suunnitelma Toteuma
budjetti 2,72 milj. €

2,69 milj. €

hankinta-arvo 2,72 milj. € 2,69 milj. €
töiden aloitus 8/2018 8/2018
kohde valmis 1/2019 2/2019

Suunnittelijat:

Pää- ja arkkitehtisuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Q'ARK OY,

Rakennesuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka Oy,

LVI-suunnittelija: Granlund Tampere Oy,

Sähkösuunnittelija: Granlund Tampere Oy,

GEO-suunnittelija: Taratest Oy.

Urakoitsijat:

Rakennusurakoitsija, sisältäen LVIS-työt: Consti Korjausurakointi Oy,

Rakennusautomaatiourakoitsija: Assemblin Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi Tampereen Tilapalvelut Oy:n hankeinsinööri Panu Hirvonen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tuotantokeittiö Kattilan uudisrakennushankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Panu Hirvonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Tarja Alatalo, Tuija Silvan, Elina Lahti, Perttu Ylinen, sisäinen tarkastus, tilapalvelut.kirjaamo@tampere.fi 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)